BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI HOSTING
Thông tin

Gói hosting

Ghi chú

Gói Hosting L2-Hos1 L2-Hos2 L2-Hos3 L2-Hos4 L2-Hos5 L2-Hos6 L2-Hos7 L2-Hos8 L2-Hos9 L2-Hos 10  
Bandwidth (MB) 4 6 8 10 12 30 40 40 80 120 GB
Disk Space (MB) 100 200 300 600 800 1,100 1,500 2,000 3,000 5,000 MB
Domains 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 -
Sub-Domains 0 1 2 4 6 8 10 12 14 20 -
Email Accounts 1 3 4 8 10 12 14 16 18 25 -
Email Forwarders 0 3 5 10 12 14 16 18 20 30 -
Mailing Lists 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 -
AutoResponders 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 -
MySQL Databases 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 -
Domain Pointers 0 0 0 1 1 2 2 3 4 5 -
Ftp Accounts 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 -
CGI Access Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -
PHP Access Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -
SpamAssassin Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -
Catch-All E-mail Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -
SSL Access No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -
SSH Access No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -
Cron Jobs No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -
System Info No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -
DNS Control No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes -
Suspend At Limit Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -
Giá / Tháng 10 20 30 50 70 110 130 170 210 320 1,000 VND
Giá / Năm 120 240 360 600 840 1,320 1,560 2,040 2,520 3,840 1,000 VND
Khuyến mãi   Đăng ký trong tháng 3 năm 2014 sẻ được giảm 01 tháng khi đăng ký 12 tháng.   
Kích hoạt

 Kích hoạt ngay sau khi nhận được thanh toán hoặc thoả thuận.

Xem thêm chi tiết tại: http://hosting.phattrien.net